T.C.
CUMAYERİ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
DÜZELTME  İLANI
 

                  İller Bankası Kredi desteği ile Cumayeri İlçesi  Avlayan, Çelikdere, Hamascık, Sırtpınar,Üvezbeli, Yeşiltepe, Yenitepe, Taşlık ve  Ordulukaradere Köylerine Toplam 12.300,00 M2 Kilit Parke Taşı (TS 2824 EN 1338 standardında),, 200 M3 Beton Nakliyeli Ve İşçilikli Olarak Anahtar Teslim Yapılması İşine 27.09.2018 tarihinde ilan edilen ihale ilanının düzeltilmesi ilanı:

1-İdarenin
a) Adı
:
 Cumayeri Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
:
 Çevrik Mahallesi Cumayeri Hükümet Konağı  Cumayeri /DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası
:
 0380 7353199 – 0380 735 33 00

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı
:

İller Bankası Kredi Desteği ile Cumayeri İlçesi  Avlayan, Çelikdere, Hamascık, Sırtpınar,Üvezbeli, Yeşiltepe, Yenitepe, Taşlık ve  Ordulukaradere Köylerine Toplam 12.300,00 M2 Kilit Parke Taşı (TS 2824 EN 1338 standardında),, 200 M3 Beton Nakliyeli Ve İşçilikli Olarak Anahtar Teslim Yapılması İşi

 
b) İhale Tarihi-Saati:                              : 04/10/2018    -11:00
 
c) İhalenin Yayınlandığı Tarih                : 27.09.2018- Düzce  Valiliği, 7 İlçe Kaymakamlığı, 8 Belediye
                                                                   Başkanlığına
 
 
Düzeltme Konusu                         :
 
        İsteklinin ihale iş veya benzer işlerde yapım işleri için 10 (on) yıl içinde kamu Kuruluşlarında veya özel sektörde iş deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.  İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgelerinin sunulması zorunludur. Benzer iş olarak resmi gazetede yer alan tebliğdeki A ve B grubundaki tüm işler benzer iş sayılır.
        İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini – diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu işe denk sayılacak mühendis ve mimarlık bölümleri; inşaat mühendisi veya mimar olarak değiştirilmiştir.
 
 
 
                                                                                                          İhale Yetkilisi
 
                                                                                                       Haluk ÇAKMAK
                                                                                                              Kaymakam
                                                                                                          Birlik Başkanı