T.C.
CUMAYERİ KAYMAKAMLIĞI
Etik Komisyonu


KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 17/05/2012
Sayısı : 2012/01

Cumayeri Kaymakamlığı Etik Komisyonu, Komisyon Başkanı Çilimli Kaymakamı Volkan Barış GÖÇMEZ Başkanlığında; komisyon üyeleri İlçe Yazı İşleri Müdürü Engin KOPAL, İlçe Milli Eğitim Müdür Sabih YILDIZ, İlçe Müftüsü Ahmet AKTÜRKOĞLU, Malmüdürü V. Ekrem AKAR ve İlçe Nüfus Müdürü Turan ATASAYAR'ın iştirakiyle 17 Mayıs 2012 günü saat 14.00' da Kaymakamlık Makam Odasında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- 5176 Sayılı Etik Kurulu Kurulması ve bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun kapsamında çıkartılan 'Kamu Görevlileri Etik İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' uygulamasının ve uyulması gereken kuralların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere duyurulmasına,

2- Konuyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca Hizmet İçi Eğitim Programlarına yer verilerek, bu hususta eğitimin sağlanmasına,

3- Kurumlarda göreve yeni başlayan personellerle, özlük dosyalarında imzalı 'Etik Sözleşme Belgesi' bulunmayan personellere 'Etik Sözleşme Belgesi' nin imzalattırılarak özlük dosyalarında muhafaza edilmesine,

4- Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü ve bilincini yerleştirmek, geliştirmek amacıyla Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/05/2012 tarih ve 340 sayılı yazısıyla ilgili kurumlara gönderilen 25 Mayıs Etik Günü (25 Mayıs-31 Mayıs) haftasındaki 'Etkinlik Önerileri' çerçevesinde çeşitli etkinliklerin ve çalışmaların yapılarak sonucunun Kaymakamlık Makamına sunulmasına,

5- Cumayeri Kaymakamlığı Etik Komisyonu tarafından alınan kararların, yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Kaymakamlık web sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi.


KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE

Volkan Barış GÖÇMEZ Engin KOPAL Ahmet AKTÜRKOĞLU
Çilimli Kaymakamı İlçe Yazı İşleri Müdürü İlçe Müftüsü
Cumayeri Kaymakam V.
ÜYE ÜYE

Sabih YILDIZ Turan ATASAYAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Nüfus Müdürü